Få tjek på reglerne for tilskud til naturpleje

Få tjek på reglerne for tilskud til naturpleje

En række gratis arrangementer giver dig mulighed for at få mere styr på reglerne, så du undgår at begå de fejl, som hvert år koster naturplejere tilskud.

Fra juni til oktober afholder SEGES igen i år en række gratis arrangementer, der skal sætte fokus på naturpleje.
Målet er at vise, hvordan tilskudsmuligheder og regler kan kombineres med god naturpleje.

Se mere på:

https://www.seges.dk/produkter/akademi/kurser-til-landmaend/planteproduktion-miljoe