www.www.ammeko.dk

Den direkte vej til viden om kødkvæg

Sydjysk Kødkvæg blev stiftet den 1. april 2004, som følge af sammenlægningen af CHR-afdelingerne, til den landsdæk- kende organisation RYK (registrering og ydelseskontrol).
For Sydjysk Kødkvægs område ligger RYK kontoret i Varde.
Sydjysk kødkvæg har en repræsentant i Brugerrådet for RYK.

Sydjysk Kødkvæg er medlem af Dansk Kødkvæg, og har 2 repræsentanter i repræsentantskabet.

For at Sydjysk Kødkvæg kan udøve sin virksomhed, så effektivt som muligt, er der etableret en hjemmeside for ammekoholderen. Klik ind på www.www.ammeko.dk.
Hjemmesiden bliver løbende opdateret, med meddelelser om foreningens arbejde og aktiviteter.

Ammekoholderen bliver medlem af Sydjysk Kødkvæg, når det årlige bidrag til Dansk Kødkvæg er betalt.
Sammen med de 10 andre ammekoforeninger i Danmark, er vi med til at sikre Ammekoens – kødkvægets interesser bliver varetaget og hørt.

Sydjysk Kødkvæg modtager meget gerne forslag til emner og politiske sager som foreningen skal beskæftige sig med.