Fra bedriftsbesøg hos Bjarne Larsen

På bedriftsbesøget hos Bjarne Larsen var der et indlæg fra Kødkvægskonsulent Ove Madsen, LRØ, over emnet fodring i vinter.
Se hans plancher her