Mittefrie periode tillader eksport af dyr

Den mittefrie periode, som har varet siden 1. december tillader eksport af dyr – dog på visse betingelser.

Af dyrlæge Magnus Højris, Dansk Kvæg

Den mittefri periode er fastsat af Fødevarestyrelsen med virkning fra den 1. december 2008. Perioden får ingen umiddelbar betydning for besætningsejerne, da der ingen omsætningsrestriktioner er i forbindelse med bluetongue, hvis dyrene omsættes indenfor landets grænser. Perioden gør det imidlertid muligt at eksportere kreaturer, får, geder og andre modtagelige dyr på særlige betingelser. Ønsker man at eksportere, kan man kontakte Fødevareregionen eller sin eksportør og få oplyst de gældende betingelser.

mittefrie

Den mittefrie periode er startet 3 uger tidligere end sidste år, og varer frem til først i april.

Varer til omkring 7. april
Den mittefrie periode er fastsat på baggrund af november og december (uge 46-49) måneds temperaturer sammenholdt med de få mitter, der er fanget i mitteovervågningen. Det er 3 uger tidligere end den mittefrie periode startede sidste år, og som varede indtil den 7. april. Her blev de første mitter fanget sidst i april. Først i maj blev der fanget meget store mængder mitter, der kunne overføre smitte. Det forventes, at den mittefri periode i 2009 vil vare til nogenlunde samme tid på året som i 2008 dvs. til omkring april.