Du kan få slagtepræmie for flere dyr i 2022

En lang og vedvarende politisk påvirkning er lykkes, de ekstensive kødkvægsracer opnår adgang til slagtepræmier for hundyr. Med de ny regler fra 2022 bliver det også nemmere for små besætninger at nå grænsen på 5 slagtede dyr der er berettiget til slagtepræmie. 

Det er besluttet, at støttekriterierne for slagtepræmie for kvier, tyre og stude ændres i 2022, så du kan få slagtepræmie til flere dyr i 2022 end i 2021.

Det er besluttet at ændre støttekriterierne for slagtepræmie for kvier, tyre og stude i 2022 på denne måde:

  • Den maksimale alder for støtteberettigede kvier hæves fra 16 til 30 måneder.
  • Vægtgrænsen nedsættes fra 160 kg til 130 kg.

De nye støttekriterier betyder, at du kan få slagtepræmie til flere dyr i 2022, fordi ældre dyr og lettere dyr nu også er omfattet af ordningen. Der afsættes 245 mio. kr. i 2022 til ordningen, der deles mellem de støtteberettigede kvier, tyre og stude.

De øvrige støttekriterier for at modtage slagtepræmie er de samme som i 2021.

Støttekriterier for at modtage slagtepræmie i 2022

Du kan få udbetalt støtte til tyre, stude og kvier, der er slagtet i Danmark eller udført til slagtning i en anden medlemsstat i løbet af 2022, hvis disse betingelser er opfyldt:

  • Dyret skal være konsumegnet.
  • Dyret skal veje mindst 130 kg i slagtet vægt.
  • Dyr, der sendes til slagtning i en anden medlemsstat, skal være mindst 8 måneder gamle ved udførsel fra Danmark.
  • Dyret skal være under 30 måneder gammelt ved slagtning eller udførsel.
  • Dyret skal have opholdt sig hos producenten i en holdeperiode på mindst 2 måneder i de sidste 3 måneder forud for slagtning eller udførsel.
  • Dyret skal være korrekt registreret i den centrale database (Centralt Husdyrbrugs Register – CHR), jf. forordning (EF) nr. 1760/2000, i hele holdeperioden.

Du skal desuden have leveret mindst fem præmieberettigede dyr til slagtning det år, du søger om støtte for.

Læs mere her: Slagtepræmie for kvier, tyre og stude – Landbrugsstyrelsen (lbst.dk)